4th February 2011

Video

3rd January 2011

Photo with 2 notes

nerden niçin mi geldimbilmeden bir şey diyemem, ya siz? hem hiç önemli değilgeldim, yer açtılar, oturdum girip çıkanlar vardızaten ben geldiğimde. başka şeyler de vardı, ekmek gibi, su gibigülüşler öpüşler ne bileyim hepsidoğrusu anlamadım bir düğün dernek misonra da kimileri düşünceli, durgundugidenler neye gitti doğrusu anlamadım zaten ben geldiğimde.bir luna-park mı bir konser bir gösteribilmem pek anlamadım önüm kalabalıktısıkıştığım yerde vakit çabuk geçti.bak dediler baktım pek bir şey göremedimhem her yer karanlıktı zaten ben geldiğimde. benim tek düşüncem büzüldüğüm köşedenasıl çekip gideceğim kalk git dediklerindeçünkü çıkmak sıkışık sıralardan meselekalkacaklar yol vermeye bakacaklar ardımdanaz mı söylendilerdi şuracığa ilişirken zaten ben geldiğimde.
b.necatigil

nerden niçin mi geldim
bilmeden bir şey diyemem, ya siz?
hem hiç önemli değil
geldim, yer açtılar, oturdum
girip çıkanlar vardı
zaten ben geldiğimde.
başka şeyler de vardı, ekmek gibi, su gibi
gülüşler öpüşler ne bileyim hepsi
doğrusu anlamadım bir düğün dernek mi
sonra da kimileri düşünceli, durgundu
gidenler neye gitti doğrusu anlamadım
zaten ben geldiğimde.
bir luna-park mı bir konser bir gösteri
bilmem pek anlamadım önüm kalabalıktı
sıkıştığım yerde vakit çabuk geçti.
bak dediler baktım pek bir şey göremedim
hem her yer karanlıktı
zaten ben geldiğimde.
benim tek düşüncem büzüldüğüm köşede
nasıl çekip gideceğim kalk git dediklerinde
çünkü çıkmak sıkışık sıralardan mesele
kalkacaklar yol vermeye bakacaklar ardımdan
az mı söylendilerdi şuracığa ilişirken
zaten ben geldiğimde.

b.necatigil

30th December 2010

Post with 1 note

"Gözlerine derinden ne zaman baksam;

Hep uzaklaşıp giden yalnız bir adam.”